Thố Súp TA281C/TA281SC

SOUP BOWL/ THỐ SÚP
– Model/ Mã: TA281C/TA281SC
– Size/ Kích thước: 290 ml/15.5 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo