Dĩa Chữ Nhật Cong Vành SQC133

RECTANGULAR PLATE/ DĨA CHỮ NHẬT CONG VÀNH
– Model/ Mã: SQC133
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo