Nồi Hâm Buffet Hcn Chân Sọc Vàng SN#520042

NỒI HÂM BUFFET SACONA HÌNH CHỮ NHẬT CHÂN SỌC VÀNG
– Model/ Mã: SN#520042
– Size/ Kích thước: 635*425*445mm
– Capacity/ Dung tích : 9 L
– Marterial/ Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo