Nồi Hâm Thức Ăn HCN Nắp Kiếng SN#520044

NỒI HÂM THỨC ĂN SACONA HÌNH CHỮ NHẬT NẮP KIẾNG CHÂN SỌC VÀNG
– Model / Mã : SN#520044
– Size/ Kích thước: 635*425*445mm
– Capacity/ Dung tích : 9 L
– Marterial/ Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo