Tô Vuông SQC84

SQUARE BOWL / TÔ CANH
– Model/ Mã: SQC84
– Size/ Kích thước: 20 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo