Dĩa Chấm Hai Ngăn TA131

DIVIDED DISH/ DĨA CHẤM HAI NGĂN
– Model/ Mã: TA131
– Size/ Kích thước: 8*8 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo