Chum Trà SQ39

TEA CUP / LY TIỂU
– Model/ Mã: SQ39
– Size/ Kích thước: 9 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo