Performa Tách Trà Thủy Tinh 405826VR5321990

PERFORMA TÁCH TRÀ THỦY TINH
– Model : 405826VR5321990
– Origin: Italy