Nồi Hâm Cháo – Soup Tròn Nắp Kính Dùng Điện SN#520023

NỒI HÂM CHÁO – SOUP SACONA TRÒN NẮP KÍNH DÙNG ĐIỆN
– Model / Mã : SN#520023
– Body size/ Kích thước nồi: 430*480*275mm
– Frame size / Kích thước khung : 373*140mm
– Capacity/ Thể tích :11 L
– Marterial/ Chất liệu: Stainless steel/ Inox
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo