Chén Chấm Vuông SQ172

SQUARE BOWL/ CHÉN CHẤM VUÔNG
– Model/ Mã: SQ172
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo